好文诗网_古诗文大全鉴赏
先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老。

(5人评价) 4.6

朝代:唐朝

作者:岑参

 

huā mén lóu qián jiàn qiū cǎo ,qǐ néng pín jiàn xiàng kàn lǎo

  花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老

古:平平平平仄平仄 仄平平仄通通仄 ◆老【上声十九皓】
今:平平平平仄平仄 仄通平仄通通仄 ◆老【六豪,ao,iao】

出自:岑参《凉州馆中与诸判官夜集》

作品原文:

wān wān yuè chū guà chéng tóu ,chéng tóu yuè chū zhào liáng zhōu。
弯弯月出挂城头,城头月出照凉州。  
平平仄仄仄平平 平平仄仄仄平平  ◆州【下平十一尤】

liáng zhōu qī lǐ shí wàn jiā ,hú rén bàn jiě dàn pí pá。
凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶。  
平平仄仄仄仄平 平平仄仄通平平  ◆琶【下平六麻】

pí pá yī qǔ cháng kān duàn ,fēng xiāo xiāo xī yè màn màn。
琵琶一曲肠堪断,风萧萧兮夜漫漫。  
平平仄仄平平仄 平平平平仄通通  ◆漫【上平十四寒】【去声十五翰】

hé xī mù zhōng duō gù rén ,gù rén bié lái sān wǔ chūn。
河西幕中多故人,故人别来三五春。  
平平仄通平仄平 仄平仄平通仄平  ◆春【上平十一真】

huā mén lóu qián jiàn qiū cǎo ,qǐ néng pín jiàn xiàng kàn lǎo。
花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老。  
平平平平仄平仄 仄平平仄通通仄  ◆老【上声十九皓】

yī shēng dà xiào néng jǐ huí ,dòu jiǔ xiàng féng xū zuì dǎo。
一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒。  
仄平仄仄平仄通 仄仄通平平仄仄  ◆倒【上声十九皓】【去声二十号】
花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老

【释义】

“花门楼”在这里即指凉州馆舍的楼房。二句接“故人别来三五春”,说时光迅速,又到了秋天草黄的季节了。岁月催人,哪能互相看着在贫贱中老下去呢?言下之意是要赶快建立功业。

【花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老的问答】

花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老。什么意思?

答:这句诗出自岑参,此时的凉州正是盛唐尾尽时的门楼,出入往来皆从此过,自然繁荣得“凉州七里十万家”。众人眼见得花门楼前的秋草,言之凿凿地许下建立功业的诗,转天就各奔东西,赴一场安史之乱。很快被人遗忘的西域、门楼、秋草,现在更是渺无踪迹。
  
  程灵素《情怀已死》中的香港,却似这门楼,在中华由盛转衰又由衰转盛的两百年间,以门楼的地位崛起,华美而繁盛。但不经意间回首流年,猛然惊觉自己的失落,却已无处说从头。当然香港并不会如西域般衰落,香港人正是“岂能贫贱相看老”的最佳典范,努力打拼的香港精神深入骨髓,加上内地的巨大资源和强力背书已经抹去了无端的怀疑和担忧,亚洲乃至世界的金融中心已近在眼前。香港只是鼎盛不再:正如宋元明清虽进步无疑,但盛世仍只在大唐。盛世的香港和所有盛世之时一样,自己便是一个小世界,自己创造自己追求自己抛弃。虽被看作文化沙漠,但沙漠中亦有骆驼背上的帝国。程灵素如是说。
  
  《情怀已死》数出了几支骆驼,承载港岛演艺记忆的《明报周刊》,深入每一个港人家庭的TVB ,每年骤然占据全部舞台又骤然淡出的港姐,而在它们之外或之上、之中的,则是一片片下落不明的记忆皮毛,在运转颠簸中流离沉浮。程灵素无疑是熟识这几支骆驼的,更难得对它们的劳苦感同身受,一同走过沙漠中的路途,挖沙饮暗河中的水,埋首避漫天滚的沙。也许最好的作者应该抽身事外,不动声色地旁观云起云落,挥笔记下。但既然盛世已逝,在思想因果之外,更应有人记下那风貌和身影,让后人得以感同一二。
  
  如岑参诗云“一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒。”与程灵素在《情怀已死》中相逢,纵不能斗酒,也当一饮而笑。

花门楼前见秋草表达了什么情感?

答:“花门楼”在这里即指凉州馆舍的楼房。二句接“故人别来三五春”,说时光迅速,又到了秋天草黄的季节了。岁月催人,哪能互相看着在贫贱中老下去呢?言下之意是要赶快建立功业。

【翻译】

英:See autumn grass in front of the flower gate, how can the poor look old

韩:꽃문루 앞에서 가을 풀을 보면, 어찌 빈천하게 늙을 수 있겠는가

繁:花門樓前見秋草,豈能貧賤相看老

本文图片皆有版权
http://www.haoshiwen.org/view.php?id=77356


精彩推荐

岑参的古诗大全

作者介绍

岑参
{$view->author} 岑参(cén shēn)(约715年—770年),汉族,原籍南阳(今属河南新野),迁居江陵(今属湖北),是唐代著名的边塞诗人,去世之时56岁。其诗歌富有浪漫主义的特色,气势雄伟,想象丰富,色彩瑰丽,热情奔放,尤其擅长七言歌行。现存诗403首,七十多首边塞诗,另有《感旧赋》一篇,《招北客文》一篇,墓铭两篇。.▶

岑参诗词名言

 • 枕上片时春梦中,行尽江南数千里

  zhěn shàng piàn shí chūn mèng zhōng,háng jìn jiāng nán shù qiān lǐ   枕上片时春梦中,行尽江南数千里 古:仄仄仄平平通通 通仄平平仄平仄◆里【上声四纸】【去声四寘】 今:仄仄通平平仄通 平仄平平仄平仄◆里【十二齐,i,er,ü】 出

 • 青袍美少年,黄绶一神仙

  qīng páo měi shǎo nián ,huáng shòu yī shén xiān   青袍美少年,黄绶一神仙 古:平平仄仄平 平仄仄平平◆仙【下平一先】 今:平平仄仄平 平仄通平平◆仙【八寒,an,ian,uan,üan】 出自:唐·岑参《送楚丘麹少府赴官》 原文 青袍美少年,黄绶一神仙。 微子城东面,梁王苑北边。 桃花色似马,榆荚小于钱。 单父闻相近,家书早为传。

 • 花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老。

  huā mén lóu qián jiàn qiū cǎo ,qǐ néng pín jiàn xiàng kàn lǎo   花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老 古:平平平平仄平仄 仄平平仄通通仄 ◆老【上声十九皓】 今:平平平平仄平仄 仄通平仄通通仄 ◆老【六豪,ao,iao】 出自:岑参《凉州馆中与诸判官夜集》 作品原文:

 • 【故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干】

  gù yuán dōng wàng lù màn màn ,shuāng xiù lóng zhōng lèi bú gàn   故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干 古:仄平平通仄通通 平仄平平仄通通 ◆干【上平十四寒】【去声十五翰】 今:仄平平仄仄仄仄 平仄平平仄通通 ◆干【八寒,an,ian,uan,üan】 出自:岑参《逢入京使》 作品原文:

 • 【山回路转不见君,雪上空留马行处】

  shān huí lù zhuǎn bú jiàn jūn ,xuě shàng kōng liú mǎ háng chù   山回路转不见君,雪上空留马行处 古:平通仄仄通仄平 仄仄通通仄通仄 ◆处【上声六语】【去声六御】 今:平平仄仄通仄平 仄仄通平仄平仄 ◆处【十四姑,u】 出自:唐代·岑参《白雪歌送武判官归京》 作品原文:

猜您喜欢的分类:

著名诗人

李白的古诗 杜甫的古诗​ 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗


© 2020好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选  古诗文网